Δικηγορικό Γραφείο
Αλέξης Αλεξόπουλος
Ανακοινώσεις
Απόφαση σταθμός στα δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο (CHF)
Το Δικηγορικό Γραφείο Αλέξης Αλεξόπουλος κέρδισε την πρώτη απόφαση Πανελλήνια που καθιστά άκυρα τα δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο (CHF)
Με την υπ' αριθμό 3789/20-11-2015 απόφαση, το πολυμελές πρωτοδικείο Αθηνών:
 
- Για πρώτη φορά έκρινε άκυρες τόσο την αρχική δανειακή σύμβαση που συνήψαν δανειολήπτες με την Τράπεζα όσο και τις τροποποιητικές πρόσθετες πράξεις (ρυθμίσεις) μειωμένης δόσης που υπέγραψαν οι δανειολήπτες αργότερα, καθώς και τις σχετικές συμβάσεις εγγύησης.
 
- Για πρώτη φορά έκρινε ότι η εν λόγω τράπεζα παρανομούσε βάζοντας καταχρηστικούς όρους στις δανειακές συμβάσεις και γι' αυτό το λόγο είναι άκυρες.
 
- Για πρώτη φορά έκρινε ότι η προσφυγή για ακύρωση δανειακής σύμβασης πρέπει να εξετάζεται συγκεκριμένα (In Concreto) για κάθε περίπτωση δανειολήπτη και ανάλογα με τις ειδικές κάθε φορά συνθήκες,
 
- Για πρώτη φορά έκρινε ότι δεν μπορούσαν να γνωρίζουν οι συγκεκριμένοι δανειολήπτες τους κινδύνους του επενδυτικού προϊόντος που ανελάμβαναν με την σύμβαση παρόλο που ήταν απόφοιτοι ΑΕΙ και ο ένας από αυτούς ήταν μάλιστα και δημοσιογράφος. Το μορφωτικό επίπεδο των δανειοληπτών δεν ελήφθη υπόψιν ως στοιχείο αρνητικό.
 
Είναι η πρώτη απόφαση Πανελλαδικά που επιτυγχάνει εξαφάνιση της δανειακής σύμβασης και όχι μείωση της τρέχουσας τοκοχρεωλυτικής δόσης υπολογιζόμενης με τη συναλλαγματική της ισοτιμία εκταμίευσης. Δηλαδή δεν υπάρχει δάνειο!
 
Επιλογικά, το γραφείο μας συνιστά ενδελεχή και εξατομικευμένη μελέτη κάθε περίπτωσης δανειολήπτη οποσδήποτε ξεχωριστά, καθώς και άμεση προσφυγή στη δικαιοσύνη με το ορθό κάθε φορά σκεπτικό και με τη συνεργασία του Τεχνικού Γραφείου Πραγματογνωμόνων Χ. Δ. Γκλαβόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
 
Για εκτενή αποσπάσματα της υπ' αριθμό 3789/20-11-2015 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας
 
 
 
 
Πατήστε εδώ
Νέα απόφαση σταθμός για επαγγελματικό δάνειο σε Ευρώ €
Το Δικηγορικό Γραφείο Αλέξης Αλεξόπουλος κέρδισε την υπ' αριθμο 4897/12-9-2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) που αφορά σύμβαση επαγγελματικού δανείου με ανοικτό λογαριασμό (αλληλόχρεο) με την οποία κρίθηκε ότι:
η Τράπεζα εμφανίζει για το επίδικο δάνειο με εγκεκριμένο όριο των 180.000 ευρώ:

1) συνολικές εκταμιεύσεις ποσού 977.122,83 ευρώ, δηλαδή το εγκεκριμένο όριο των 180.000 ευρώ ανακυκλώθηκε 5,43 φορές (!!!) από δύο λογαριασμούς που κινήθηκαν

2) με εφάπαξ χρηματοδοτήσεις τακτής λήξης σε άλλους λογαριασμούς, ανακυκλώνει ποσά συνολικά 20 φορές (!!!), δημιουργώντας πλασματική κινητικότητα χωρίς ποτέ τα κονδύλια να χάσουν την αυτοτέλειά τους μέσα από τη δανειακή σύμβαση ανοικτού λογαριασμού,

3) οι συνολικές καταβολές εκ μέρους της δανειολήπτριας ομόρρυθμης εταιρίας ανήλθαν στο το 99,39% των συνολικών και πραγματικών εκταμιεύσεων του δανείου το οποίο στην ουσία αποπληρώθηκε (!!!).

4) ότι η εν λόγω τράπεζα παρανομούσε αφού το σύνολο των πλασματικών ανακυκλώσεων στη δανειακή σχέση ανήλθε σε ποσό 2.381.067,66 ευρώ, 2,43 φορές (!!!) περισσότερες έστω και από τις ανακυκλωμένες χρηματοδοτήσεις, χωρίς ποτέ να καταβληθούν αυτά τα χρήματα, αλλά ούτε και να εκταμιευθούν, γεγονός που δημιουργεί και φορολογικά ακόμα προβλήματα στην δανειολήπτρια εταιρία. 


5) ότι από τις πλασματικές ανακυκλώσεις που πραγματοποιεί η τράπεζα δημιουργεί μία εικονική ανακύκλωση του ανοικτού λογαριασμού, και ζημίωσε την δανειολήπτρια και με καταθέσεις με valeur, που ως μέθοδος πλουτισμού της τράπεζας συνιστούν παράνομη πρακτική. Με δεδομένη την νομική, οικονομική και κοινωνική σημασία της απόφασης για όλους τους δανειολήπτες επαγγελματικών δανείων , το γραφείο μας δημοσιεύει κάτωθι την απόφαση συνιστώντας πάντα ενδελεχή και εξατομικευμένη μελέτη κάθε περίπτωσης δανειολήπτη, καθώς και άμεση προσφυγή στη δικαιοσύνη με το ορθό κάθε φορά σκεπτικό και με τη συνεργασία του Τεχνικού Γραφείου Πραγματογνωμόνων Χ. Δ. Γκλαβόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
 
Για εκτενή αποσπάσματα της υπ΄αριθμό 4897/12-9-2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας.
 
 
 
 
Πατήστε εδώ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ
Διεύθυνση:
Χαϊμαντά 22 
1ος όροφος
Χαλάνδρι, 152 33
 
Τηλέφωνο:
210 68 148 62
210 80 442 14
6934 3568 33
Fax:
210 68 148 62
E-Mail:
a.f.alexopoulos@gmail.com