Το δικηγορικό γραφείο Αλέξη Αλεξόπουλου παρέχει υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες, οι οποίες καλύπτουν ευρύτατο φάσμα του Αστικού Δικαίου, τόσο σε επίπεδο νομικής συμβουλευτικής όσο και δικαστικής εκπροσώπησης σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας, με ειδίκευση στο τραπεζικό δίκαιο, το δίκαιο καταναλωτή (ανακοπές και αγωγές ακυρότητας δανειακών συμβάσεων σε ελβετικό φράγκο, αλληλόχρεων, leasing).


Ηρώδου Αττικού 6, 1ος όροφος, 152 33 Χαλάνδρι – 210 68 148 62 / 6934 3568 33

Το δικηγορικό γραφείο Αλέξη Αλεξόπουλου παρέχει υψηλής ποιότητας νομικές υπηρεσίες, οι οποίες καλύπτουν ευρύτατο φάσμα του Αστικού Δικαίου, τόσο σε επίπεδο νομικής συμβουλευτικής όσο και δικαστικής εκπροσώπησης σε όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας, με ειδίκευση στο τραπεζικό δίκαιο, το δίκαιο καταναλωτή (ανακοπές και αγωγές ακυρότητας δανειακών συμβάσεων σε ελβετικό φράγκο, αλληλόχρεων, leasing).


Ηρώδου Αττικού 6, 1ος όροφος, 152 33 Χαλάνδρι – 210 68 148 62 /  6934 3568 33

Γνωρίστε τον επί κεφαλής δικηγόρο του γραφείου μας

Link to: ΔέσμευσηLink to: Υπηρεσίες

Ηρώδου Αττικού 6, 1ος όροφος, 152 33 Χαλάνδρι
a.f.alexopoulos@gmail.com ​
Τηλέφωνο:
210 68 148 62 / 6934 3568 33

2020 - 2021 Copyright © Αλέξης Αλεξόπουλος, Δικηγορικό Γραφείο | Designed and Developed by LawNet