2603/2019 Πολ. Πρ. Αθ: Ακύρωση δημόσιας (συμβολαιογραφικής) διαθήκης λόγω άνοιας του διαθέτη

Το Δικηγορικό Γραφείο Αλέξης Αλεξόπουλος με την υπ’ αριθ. 2603/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας πέτυχε την ακύρωση δημόσιας (συμβολαιογραφικής) διαθήκης λόγω άνοιας του διαθέτη

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της υπ. αρ. 2603/2019 Πολ. Πρ. Αθηνών απόφασης