Ακύρωση αναγκαστικής κατάσχεσης 400.000 ευρώ – διάσωση επαγγελματικού ακινήτου από πλειστηριασμό fund

Την ώρα που τα ξένα funds και οι ντόπιοι διαχειριστές τους αρνούνται να προτείνουν σε δανειολήπτες , είτε φυσικά πρόσωπα , είτε εταιρείες οποιαδήποτε βιώσιμη λύση βγάζοντας χιλιάδες επαγγελματικά ακίνητα αλλά και κατοικίες στο σφυρί , η υπ’αριθ. 363/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας , σε ανακοπή του δικηγορικού γραφείου Αλέξη Αλεξόπουλου και συνεργατών, ακύρωσε αναγκαστική κατάσχεση 400.000 ευρώ από απαίτηση τραπεζικού fund ποσού 1.108.688,76 ευρώ, και ματαίωσε οριστικά, δηλαδή σε πρώτο βαθμό τον πλειστηριασμό, που θα γινόταν την 11-11-2021 .
Με την απόφαση επί της ανακοπής μας , που έσωσε επαγγελματικό ακίνητο προβολής των δανειοληπτών σε μία από τις κεντρικότερες λεωφόρους της πρωτεύουσας, κρίθηκε ότι : ‘…με την προσβαλλόμενη κατασχετήρια έκθεση επιβλήθηκε κατάσχεση στα ειδικότερα περιγραφόμενα ακίνητα των ανακοπτόντων, για το ποσό των 400.000,00 ευρώ με τη μνεία ότι το ποσό αυτό «… αποτελεί μέρος της συνολικής επιταχθείσης απαίτησης της καθ’ ης με τη ρητή επιφύλαξη της τελευταίας για την είσπραξη του υπολοίπου επιταχθέντος ποσού με άλλη αναγκαστική εκτέλεση ή αναγγελία στον ίδιο ή σε άλλον πλειστηριασμό … ο περιορισμός στο ποσό αυτό έγινε αποκλειστικά και μόνο για μείωση των εξόδων … », χωρίς, ωστόσο, να προσδιορίζεται σε τι αφορά ο περιορισμός ….ώστε να καθίσταται σαφές για ποια ακριβώς κονδύλια διενεργείται έκτοτε, η εκτέλεση. Επομένως, πρέπει, κατά παραδοχή του σχετικού πρώτου λόγου της ανακοπής, να ακυρωθεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται με την άνω κατασχετήρια έκθεση σε βάρος των ανακοπτόντων.»
Για μια ακόμη φορά επανερχόμαστε και τονίζουμε ότι η μόνη ουσιαστική προστασία κάθε δανειολήπτη απέναντι στην αυθαιρεσία και την καταχρηστική συμπεριφορά των τραπεζικών funds είναι η προσφυγή σε ειδικευμένο και υπεύθυνο δικηγορικό γραφείο με άσκηση όλων των πρόσφορων ένδικων μέσων και βοηθημάτων .Οποιαδήποτε καθυστέρηση και επανάπαυση στις διαβεβαιώσεις των funds ισοδυναμεί με άνευ όρων παράδοση στην απληστία των κερδοσκόπων
Το Γραφείο μας , που το τίμησαν και το τιμούν με την εμπιστοσύνη τους δανειολήπτες από όλη την Ελλάδα αλλά και τον απανταχού Ελληνισμό είναι δεσμευμένο και αφοσιωμένο στον αγώνα ενώπιον της Δικαιοσύνης , προασπίζοντας κάθε δανειολήπτη απέναντι στα συμφέροντα και την σχεδιασμένη ασυδοσία των αδίστακτων κερδοσκόπων .
Για να δείτε το ανωνυμοποιημένο πλήρες κείμενο της απόφασης πατήστε εδώ : 36