Απόφαση σταθμός στα δάνεια Eλβετικού φράγκου της Eθνικής τράπεζας – άκυρη η αναγκαστική εκτέλεση λόγω άσκησης αγωγής του δανειολήπτη

Με μια απόφαση σταθμό στην νομολογία, την υπ΄αριθ. 290/2019 Μον Πρωτοδικείου Ιωαννίνων, που πέτυχε το δικηγορικό γραφείο Αλέξης Φ. Αλεξόπουλος και την οποία δημοσιεύουμε σήμερα, ακυρώθηκε αναγκαστική εκτέλεση και ματαιώθηκε ηλεκτρονικός πλειστηριασμός προγραμματισμένος για την 04-09-2019 που επισπευδόταν από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ σε βάρος δανειοληπτριών, για απαίτηση 414.712,18 ελβετικών φράγκων.Την υπόθεση ανέλαβε το γραφείο μας, μόλις τον Ιούνιο του 2018 , και αφού είχε ήδη επιδοθεί η διαταγή πληρωμής δύο (2) φορές, χωρίς να αντιδράσουν οι δανειολήπτες.

Δημοσιεύουμε την απόφαση 290/2019 ΜονΠρωτΙωαννίνων, (χωρίς στοιχεία διαδίκων φυσικά), για τρείς λόγους:

  • Δέχεται ότι η απαίτηση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ προέρχεται από δάνειο με ρήτρα αξίας ελβετικού φράγκου, και όχι ελβετικό φράγκο.
  • Κρίνει ότι η απαίτηση της τράπεζας και δη το ένδικο δάνειο με αξία σε ελβετικό φράγκο κατέστη αμφισβητούμενο με την άσκηση της αγωγής από τους δανειολήπτες, ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με επίκληση των σχετικών αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ΔΕΚ),
  • Απορρίπτει τον ισχυρισμό της τράπεζας περί ύπαρξης δεδικασμένου από την ένδικη διαταγή πληρωμής, παρόλο ότι είχε επιδοθεί στις ανακόπτουσες δύο φορές χωρίς να ασκηθεί ανακοπή κατά αυτής, και πριν από την άσκηση της αγωγής.
  • Δέχεται τον λόγο ανακοπής μας, σύμφωνα με τον οποίο το δεδικασμένο δεν καταλαμβάνει και την ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος.
  • Δέχεται ότι η επίσπευση της ένδικης αναγκαστικής εκτέλεσης από την τράπεζα , συνιστά καταχρηστική συμπεριφορά από μέρους της και μάλιστα ενέργεια κατά προφανή υπέρβαση των αρχών της καλής πίστης, των χρηστών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος της, αφού παρά το ότι γνώριζε την άσκηση της εκκρεμούς αγωγής, επισπεύδει αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της περιουσίας των δανειοληπτών, αδιαφορώντας για τη ζημία που θα προκαλέσει η ενέργεια της.

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Καθηγητή Νομικής Αθηνών Ιάκωβο Ε. Βενιέρη (ven@valaw.gr), που με την εξαιρετικά εμπεριστατωμένη επιστημονική του γνωμοδότηση, συνετέλεσε καίρια σε αυτή την ιστορική νομολογιακή νίκη, καθώς και τον εξαιρετικό φίλο και συνάδελφο δικηγόρο Τρικάλων Αντώνιο Πράτα (Antonis Antonis Prat) με τον οποίο συμπαρασταθήκαμε σε αυτή την εξαιρετική σημασίας δίκη.