Αποζημιώσεις ρεκόρ σε βάρος τράπεζας στην Γαλλία για τα Δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο

Ενώ στην καθ’ημάς Ανατολή,  και εν αναμονή της απόφασης του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου επί του αιτήματος 4.425 δανειοληπτών μελών του ΣΥ.ΔΑΝ.ΕΦ  , σε ρήτρα αξίας ελβετικού φράγκου, αλλά και καταναλωτικών ενώσεων για υποβολή προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκης Ενωσης , ως προς την νομιμότητα των εν λόγω δανείων, η πλειοψηφία των εκδιδομένων αποφάσεων σε αγωγές και ανακοπές δανειοληπτών ελβετικού φράγκου τις απορρίπτουν,  ακολουθώντας ομοιόμορφα το σκεπτικό της υπ’ αριθ. 4/2019 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, που απορρίπτει, ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΕΕ, τον δικαστικό έλεγχο της καταχρηστικότητας των Γ.Ο.Σ. σε συμβάσεις δανείου σε ελβετικό φράγκο μεταξύ τράπεζας και καταναλωτή (δανειολήπτη).

Στην Εσπερία εν τω μεταξύ, και συγκεκριμένα στο  Παρίσι, μετά από 15νθήμερη εξαντλητική διαδικασία, την 26-02-2020 εκδόθηκε απόφαση του Tribunal Correctionel de Paris,(δηλαδή ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ) επί μηνύσεως 2.500  πολιτικώς εναγόντων δανειοληπτών εις βάρος της Τράπεζας Cetelem θυγατρικής της τράπεζας BNP Paribas, μέσω της οποίας κατά τα έτη 2008-2009 , διατέθηκαν στο ανυποψίαστο καταναλωτικό κοινό χιλιάδες στεγαστικά δάνεια  ελβετικού φράγκου. Με την απόφαση αυτή επιβλήθηκε το μέγιστο δυνατό ποινικό πρόστιμο των 187.500 ευρώ στην ανωτέρω τράπεζα, συνοδευόμενο από ποινικές αποζημιώσεις και τόκους στους 2.500 πολιτικώς ενάγοντες, που αναμένεται να φτάσουν το ύψος των τριακοσίων εκατομμυρίων ( 300.000.000 ) ευρώ.

Το ακριβές ύψος του ποσού ,  που ούτως ή άλλως είναι πρωτοφανές ,  δεν έχει προσδιοριστεί επακριβώς στην απόφαση διότι προϋποθέτει την πρόσθεση  200 σελίδων πινάκων όπως δηλώνει η δικηγόρος κ. Helene Feron-Poloni, συνήγορος περισσότερων από μίας δεκάδας πολιτικώς εναγόντων

Η νομολογιακή σημασία της απόφασης είναι τεράστια με δεδομένο ότι είναι η πρώτη φορά που καταδικάζεται σε ποινικό δικαστήριο, τράπεζα σε μήνυση δανειοληπτών – καταναλωτών για αθέμιτη εμπορική πρακτική, που παρήγε τέτοιο εγκληματικό αποτέλεσμα, και αναμένεται στο αμέσως επόμενο διάστημα  σωρεία αγωγών αλλά και μηνύσεων σε άλλα δικαστήρια από άλλους γάλλους δανειολήπτες. Σημειώνεται ότι, η απόφαση είναι άμεσα εκτελεστή , άσχετα από την άσκηση έφεσης της τράπεζας.

Είναι χαρακτηριστικό το σκεπτικό του Δικαστηρίου, το οποίο χαρακτηρίζει την εγκληματική συμπεριφορά της τράπεζας ως  προς την απόκρυψη του συναλλαγματικού κινδύνου και την προώθηση του προϊόντος των δανείων σε ελβετικό φράγκο «…αθέμιτη , απατηλή και παραπλανητική εμπορική πρακτική…» την οποία έκρινε κιόλας, τιμωρητέα, και η οποία επίσης αποτελεί μία από τις βάσεις της συλλογικής αναίρεσης ενώπιον του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου, η οποία εκδικάσθηκε την 13-1-2020.

Και όλα αυτά ενόσω , όλες οι συστημικές τράπεζες  αλλά και τα funds στην Ελλάδα πιέζουν καθημερινά, αφόρητα και με κάθε μέσο τους δανειολήπτες ώστε  να κλείσουν το θέμα αποκομίζοντας παράνομα και καταχρηστικά τεράστια κέρδη σε βάρος των δανειοληπτών του ελβετικού φράγκου.  Ετσι, οικογενειακές κατοικίες και καταστήματα εκπλειστηριάζονται, δανειολήπτες υποχρεώνονται να παραιτηθούν από ένδικα μέσα ,  με την επίκληση της υπ΄αριθ. 4/2019 απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου η οποία ούτως ή άλλως πλήττεται κατάφωρα ως παραβαίνουσα δικαιώματα  που προστατεύει η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, αλλά και ως παραβαίνουσα τον ίδιο τον σκοπό της Οδηγίας 93/13/ΕΟΚ, με ότι αυτό θα σημαίνει για νέο κύκλο αγωγών  αποζημιώσεως κατά της χώρας μας στα Εθνικά Δικαστήρια για παράβαση κοινοτικού δικαίου υπέρ των ζημιωθέντων δανειοληπτών.

(πηγή: LeParisien, 26-2-2020)

*Ο Αλέξης Αλεξόπουλος είναι Δικηγόρος Αθηνών παρ’ Αρείω Πάγω. Είναι εκ των παραστάντων δικηγόρων του ΣΥ.ΔΑΝ.ΕΦ και 4.425 μελών του στην δίκη της Συλλογικής Αναίρεσης στο Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου, την 13-01-2020 για τα δάνεια σε ρήτρα αξίας ελβετικού φράγκου.