Επικοινωνία

Επικοινωνία σχετικά με τις συλλογικές αγωγές ενέργειας

Σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις συλλογικές αγωγές κατά των παρόχων ενέργειας, μπορείτε να απευθύνεσθε αποκλειστικά στη γραμματεία του ΙΝΚΑ-ΓΟΚ στο τηλέφωνο: 210 363 2443