Νέα απόφαση 4313/2019 ΜΠρωτ Αθήνας – Η αντιμετώπιση της διαταγής πληρωμής από τον δανειολήπτη

Εχουμε επανειλημμένα τονίσει τόσο σε έντυπες και ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις μας, το γεγονός ότι απαιτείται από τους δανειολήπτες, ιδιαίτερα προσεκτική αντιμετώπιση των διαταγών πληρωμής από τις τράπεζες σε δάνεια ελβετικού φράγκου αλλά και σε ευρώ , διότι και γενικότερα αλλά κατ’εξοχήν στα δάνεια σε ελβετικό φράγκο εξ αντικειμένου, οι διαταγές πληρωμής πάσχουν, από πλήθος ακυρότητες και διαδικαστικά απαράδεκτα, τα οποία οι τράπεζες προσπαθούν να καλύψουν όπως-όπως.

Ο εντοπισμός τέτοιων ακυροτήτων και η προβολή τους ως λόγων ανακοπής από τον υπεύθυνο και ειδικευμένο δικηγόρο οδηγεί στην ακύρωση της διαταγής και της εκτελεστικής διαδικασίας , η οποία απαγγέλλεται λόγω διαδικαστικού απαράδεκτου, αφού ούτως ή άλλως σε αυτά τα δάνεια οι τράπεζες δυσχεραίνονται να αποδείξουν εγγράφως την απαίτηση και το πλήρως ορισμένως ποσό της, από τα εμπορικά βιβλία τους .

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατα (5-8-2019) δημοσιευθείσα απόφαση 4313/2019 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας , την οποία πέτυχε το γραφείο μας , επί διαταγής πληρωμής ύψους 889.931,71 ελβετικών φράγκων (775.877,68 ευρώ), εκδοθείσης σε βάρος πελάτη μας , και με την οποία ανεστάλη κάθε πράξη εκτέλεσης της Τράπεζας για τέτοιο λόγο.

Για μια ακόμα φορά, τονίζουμε σε όλους τους δανειολήπτες:

ΜΗΝ ΑΔΡΑΝΕΙΤΕ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ!

ΟΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΒΡΙΘΟΥΝ ΑΠΟ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ, ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΣΕ ΕΓΚΡΙΤΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ.

Η απόφαση είναι στην διάθεση συναδέλφων και δανειοληπτών και μπορείτε να την δείτε παρακάτω.