Νέα απόφαση σταθμός για επαγγελματικό δάνειο σε Ευρώ €

Το Δικηγορικό Γραφείο Αλέξης Αλεξόπουλος κέρδισε την υπ’ αριθμο 4897/12-9-2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) που αφορά σύμβαση επαγγελματικού δανείου με ανοικτό λογαριασμό (αλληλόχρεο) με την οποία κρίθηκε ότι:

Η Τράπεζα εμφανίζει για το επίδικο δάνειο με εγκεκριμένο όριο των 180.000 ευρώ:

1) συνολικές εκταμιεύσεις ποσού 977.122,83 ευρώ, δηλαδή το εγκεκριμένο όριο των 180.000 ευρώ ανακυκλώθηκε 5,43 φορές (!!!) από δύο λογαριασμούς που κινήθηκαν

2) με εφάπαξ χρηματοδοτήσεις τακτής λήξης σε άλλους λογαριασμούς, ανακυκλώνει ποσά συνολικά 20 φορές (!!!), δημιουργώντας πλασματική κινητικότητα χωρίς ποτέ τα κονδύλια να χάσουν την αυτοτέλειά τους μέσα από τη δανειακή σύμβαση ανοικτού λογαριασμού,

3) οι συνολικές καταβολές εκ μέρους της δανειολήπτριας ομόρρυθμης εταιρίας ανήλθαν στο το 99,39% των συνολικών και πραγματικών εκταμιεύσεων του δανείου το οποίο στην ουσία αποπληρώθηκε (!!!).

4) ότι η εν λόγω τράπεζα παρανομούσε αφού το σύνολο των πλασματικών ανακυκλώσεων στη δανειακή σχέση ανήλθε σε ποσό 2.381.067,66 ευρώ, 2,43 φορές (!!!) περισσότερες έστω και από τις ανακυκλωμένες χρηματοδοτήσεις, χωρίς ποτέ να καταβληθούν αυτά τα χρήματα, αλλά ούτε και να εκταμιευθούν, γεγονός που δημιουργεί και φορολογικά ακόμα προβλήματα στην δανειολήπτρια εταιρία.

5) ότι από τις πλασματικές ανακυκλώσεις που πραγματοποιεί η τράπεζα δημιουργεί μία εικονική ανακύκλωση του ανοικτού λογαριασμού, και ζημίωσε την δανειολήπτρια και με καταθέσεις με valeur, που ως μέθοδος πλουτισμού της τράπεζας συνιστούν παράνομη πρακτική. Με δεδομένη την νομική, οικονομική και κοινωνική σημασία της απόφασης για όλους τους δανειολήπτες επαγγελματικών δανείων , το γραφείο μας δημοσιεύει κάτωθι την απόφαση συνιστώντας πάντα ενδελεχή και εξατομικευμένη μελέτη κάθε περίπτωσης δανειολήπτη, καθώς και άμεση προσφυγή στη δικαιοσύνη με το ορθό κάθε φορά σκεπτικό και με τη συνεργασία του Τεχνικού Γραφείου Πραγματογνωμόνων Χ. Δ. Γκλαβόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Για εκτενή αποσπάσματα της υπ΄αριθμό 4897/12-9-2016 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας.