Νέα θετική απόφαση του πρωτοδικείου Αθήνας για δάνειο σε ελβετικό φράγκο

Δημοσιεύουμε νέα μεγάλης σημασίας απόφαση για όλους τους δανειολήπτες σε ρήτρα Ελβετικού Φράγκου, την υπ΄αριθ. 6581/2018 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας (Ασφ.Μέτρα) που κέρδισε το γραφείο μας. Με την οποία, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκρινε ότι :
– η Διαταγή Πληρωμής που πέτυχε να εκδοθεί η Τράπεζα από δάνειο σε ρήτρα Ελβετικού Φράγκου, θα ακυρωθεί , αφού άκυρη έχει κριθεί και η δανειακή σύμβαση.

– δεν υπάρχει νόμιμη απαίτηση της Τράπεζας από την δανειακή σύμβαση σε ρήτρα Ελβετικού Φράγκου

– δεν είχε ΚΑΝ ΓΕΝΝΗΘΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΟ κατά τον χρόνο έκδοσης της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής η χρηματική απαίτηση από το δάνειο σε ρήτρα Ελβετικού Φράγκου

– οι δανειολήπτες θα υποστούν ανεπανόρθωτη βλάβη και οικονομική ζημία από την εκτέλεση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής που θα ακυρωθεί ,γιατί ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΝΟΜΙΜΗ ΑΙΤΙΑ

Δημοσιεύουμε αυτή την απόφαση υπ΄αριθ. 6581/2018 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας, (χωρίς στοιχεία διαδίκων φυσικά) , διότι αποκτά ιδιαίτερα μεγάλη σημασία , ενόψει της δίκης της Συλλογικής Αναίρεσης για τα δάνεια σε ρήτρα ελβετικού φράγκου, της EUROBANK ενώπιον του Α1 Τμήματος του Αρείου Πάγου την 3-12-2018, στην οποία ο Αλέξης Αλεξόπουλος παρίσταται ως δικηγόρος του ΣΥ.ΔΑΝ.Ε.Φ., μαζί με εκλεκτούς συναδέλφους και πανεπιστημιακούς.

​Προς ενημέρωση συναδέλφων και δανειοληπτών, παραθέτουμε το κείμενο της απόφασης υπ΄αριθ. 6581/2018 Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθήνας.