Δικαιοσύνη

Να παρέμβει το Δημόσιο υπέρ των καταναλωτών στη Συλλογική Αγωγή για τη ρήτρα αναπροσαρμογής (video)

Πρόσθετη παρέμβαση από το Δημόσιο υπέρ των εναγόντων καταναλωτών στη Συλλογική Αγωγή για την κατάργηση της παράνομης ρήτρας αναπροσαρμογής στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος ζήτησε ο Αλέξης Αλεξόπουλος, δικηγόρος της ΓΟΚΕ-ΙΝΚΑ.Οι εγγραφές στη ΓΟΚΕ-ΙΝΚΑ και στη συλλογική αγωγή θα συνεχισθούν και μετά την κατάθεσή της, ώστε να προστατευθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι καταναλωτές.

Εγγραφή:
https://syllogiki-inka.gr
Γραμματεία Συλλογικής Αγωγής για την Ενέργεια
info.inka.gr@gmail.com
211 0135 199
211 0135 200