Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του alexopoulos-law.net υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679, Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Σε κάθε περίπτωση το alexopoulos-law.net διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας οφείλουν να διαβάσουν με προσοχή τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών και σε περίπτωση διαφωνίας, οφείλουν να μην προβούν στη χρήση αυτών.

 

[1] Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει το alexopoulos-law.net είναι τα ακόλουθα:

Cookies

Το alexopoulos-law.net χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των μελών/χρηστών/επισκεπτών του καθώς και για την βελτιωμένη λειτουργία της ιστοσελίδας του (π.χ. παρουσίαση άρθρων, κλπ.).

Σχετικά με τα cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες που αποθηκεύονται στο web browser του υπολογιστή σου κατά την περιήγησή σου στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του ιστοτόπου alexopoulos-law.net, τη σωστή περιήγηση σας, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες παροχής υπηρεσιών Επίσης, χρησιμοποιούμε τα cookies για να λάβουμε τις απαραίτητες για την βελτίωση των υπηρεσιών της δομής και του περιεχομένου του alexopoulos-law.net.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε:

Τα cookies και οι πληροφορίες που συλλέγονται διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του alexopoulos-law.net. Επιτρέπουν την περιήγηση και την ορθή χρήση των λειτουργιών των παρεχομένων υπηρεσιών. Αποκλειόμενης της χρήσης τους, δεν θα είναι αποτελεσματική η λειτουργία του alexopoulos-law.net
  • Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν  πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες/χρήστες χρησιμοποιούν το alexopoulos-law.net, ήτοι, ποιές σελίδες επισκέπτονται συχνότερα και αν προκύπτουν τυχόν μηνύματα σφαλμάτων. Χρησιμοποιούνται δε αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων της ανωτέρω ιστοσελίδας.
  • Τα Cookies λειτουργικότητας επιτρέπουν στο alexopoulos-law.net να διατηρεί τις επιλογές των επισκεπτών/μελών του alexopoulos-law.net  διευκολύνοντας τη χρήση τους. Οι πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies αυτά  αφορούν στην περιήγησή στο alexopoulos-law.net και στις παρεχόμενες υπηρεσίες αποκλειστικά και δεν είναι δυνατόν να καταγράψουν  τη δραστηριότητα της περιήγησής τους σε άλλους ιστότοπους.

Οι χρήστες/επισκέπτες του alexopoulos-law.net μπορούν να αρνηθούν την παροχή της σχετικής συναίνεσης στο εμφανιζόμενο μήνυμα κατά την είσοδό τους στην ιστοσελίδα www.alexopoulos-law.net ώστε να μην είναι δυνατή η χρήση των cookies.

H μη αποδοχή αυτών των cookies, είναι δυνατόν να επηρεάσει την απόδοση και τη λειτουργικότητα του alexopoulos-law.net.


Links to other sites (“Δεσμοί”) 

Στο alexopoulos-law.net περιλαμβάνονται και links (“δεσμοί”) προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το alexopoulos-law.net για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.


IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο alexopoulos-law.net αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων, από την υπηρεσία έκδοσης στατιστικών στοιχείων [Google analytics].


[2] Χρόνος Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρία διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, για: (α) όσο χρόνο διαρκεί η χρήση της επιλεγείσας υπηρεσίας ή/και μέχρι να λάβουμε αίτημα διαγραφής τους από εσάς (β) όσο χρονικό διάστημα απαιτείται εκ της νομοθεσίας.

Αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να λάβετε στην ενότητα: Επικοινωνία – Δικαιώματα υποκειμένων

 

[3] Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. To alexopoulos-law.net και οι συνεργαζόμενοι με αυτό φορείς, χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, ακολουθούν κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

 

[4] Επικοινωνία – Δικαιώματα υποκειμένων

Σας ενημερώνουμε ότι για όλους τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, οποτεδήποτε, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή/και διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας ή/και αντίρρησης, χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία, αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην εταιρεία μας ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: a.f.alexopoulos@gmail.com

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, η εταιρία μας θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σχετικού δικαιώματος, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

 

[5] Διαβίβαση σε Τρίτους

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους φορείς ή εταιρείες, παρά μόνο σε όσους απαιτείται για την εκτέλεση των νομίμων υποχρεώσεων της εταιρείας μας. Σε κάθε περίπτωση όλοι οι συνεργάτες μας λαμβάνουν τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης εντολής μας.

 

[6] Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Το alexopoulos-law.net διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το alexopoulos-law.net είναι δυνατόν να επεξεργάζεται, ανωνυμοποιημένα, τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.