Νέα θετική απόφαση για δανειολήπτη σε δάνειο σε Ελβετικό Φράγκο (CHF) κατά της Εθνικής Τράπεζας

Δημοσιεύουμε νέα μεγάλης σημασίας απόφαση που κέρδισε το γραφείο μας για όλους τους δανειολήπτες σε ρήτρα Ελβετικού Φράγκου. Μόλις θεωρήθηκε η υπ’ αριθμο 3379/2017 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας επί αγωγής που έχει εγείρει το Δικηγορικό μας Γραφείο κατά της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ το 2009, ύψους ποσού ευρώ 146.788,99 € (224.000 CHF) , και στο οποίο οι καταβολές έχουν σταματήσει από το 2013 από ανυπαίτια αδυναμία του δανειολήπτη , εξ αιτίας της διόγκωσης του κεφαλαίου , λόγω της καταχρηστικότητας των όρων του δανείου.

Η απόφαση αναβάλλει τη συζήτηση της υπόθεσης έως ότου περατωθεί αμετάκλητα (δηλαδή έως ότου εκδοθεί απόφαση από τον Άρειο Πάγο ) η δίκη επί της συλλογικής αγωγής κατά της EUROBANK ,για τα δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο, επί της οποίας έχει εκδοθεί ήδη η υπ’ αριθμο 334/2016 οριστική απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και ήδη εκδικάσθηκε και σε δεύτερο βαθμό την 28-9-2017 στο Εφετείο της Αθήνας.

Η έκδοση της πολύ σημαντικής αυτής απόφασης έχει πολλαπλές νομικές και δικονομικές συνέπειες και αφορά όλους τους δανειολήπτες διότι κάνει πλείστες παραδοχές και αναγνωρίσεις και στην ουσία ΖΗΤΑ την συνδρομή και την απόφανση του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε ένα θέμα επιβίωσης και για τους συγκεκριμένους ενάγοντες δανειολήπτες , συνταξιούχους –βιοπαλαιστές αλλά και για 70.000 άλλες οικογένειες δανειοληπτών σε ρήτρα Ελβετικού Φράγκου , το οποίο έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις μετατρεπόμενο σε ένα ζέον κοινωνικό πρόβλημα για το οποίο ευθύνονται αποκλειστικά οι Τράπεζες (ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Η ΟΠΟΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΗΤΑΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΟ ΑΠΥΡΟΒΛΗΤΟ) με τις παράνομες και καταχρηστικές , άρα άκυρες μεθοδεύσεις τους.

Ευχαριστούμε το Τεχνικό Γραφείο Πραγματογνωμόνων Χ. Δ. Γκλαβόπουλος & ΣΙΑ ΕΕ με έδρα τη Θεσσαλονίκη , το οποίο για μια ακόμη φορά συνετέλεσε σε αυτή την απόφαση με την εμπεριστατωμένη του Τεχνική Εκθεση –Πραγματογνωμοσύνη πάνω στο επίδικο δάνειο και συνιστούμε πάντα ενδελεχή και εξατομικευμένη μελέτη κάθε περίπτωσης δανειολήπτη οπωσδήποτε ξεχωριστά, καθώς και άμεση προσφυγή στη δικαιοσύνη με το ορθό κάθε φορά σκεπτικό .

Για εκτενή αποσπάσματα της υπ’ αριθμό 3379/2017 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας.